Tekort aan vitamine B12

Wil jij meer weten over een B12 tekort? Bekijk dan de bijwerkingen die wij hieronder op een rijtje hebben gezet. Lees ook over oorzaken die weg te nemen zijn en oorzaken die een leven lang blijvende behandeling vereisen.

Vitamine B12 Bio actief
tekort

Bijwerkingen te weinig B12

Heb je een te weinig B12 is je lichaam? Dan kan je last krijgen van heel veel verschillende symptomen en klachten. Deze symptomen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Dit zijn de categorieën waar je de klachten onder kunt scharen:

  • neurologische aanwijzingen en symptomen
  • hart en vaatproblemen
  • psychische en/of psychiatrische problemen
  • overige aanwijzingen en symptomenHoe ontstaat een tekort

Wat is nu eigenlijk de oorzaak van een tekort aan B12? Er bestaan veel verschillende oorzaken die kunnen zorgen voor een tekort aan de vitamine. Deze oorzaken zijn net als de symptomen weer onder te verdelen in verschillende categorieën:

  • Verminderde inname (door geen of te weinig dierlijke producten)
  • Gestoorde opname van de vitamine
  • Aangeboren stoornissen in de B12 stofwisseling
  • Overige oorzaken

Bij een tekort aan vitamine B12 kan er ook sprake zijn van meerdere oorzaken die naast elkaar aanwezig zijn. Er bestaat een verschil tussen de verschillende oorzaken. Zo zijn er oorzaken die kunnen worden opgelost en oorzaken die niet weg te nemen zijn. In de meeste gevallen is er bij een tekort sprake van oorzaken die niet weg te nemen zijn, dan is er een blijvende behandeling noodzakelijk om de B12 waarden op niveau te houden. Die behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit injecties.
Ga naar Topvitamins.nl

Stichting B12 tekort

Er bestaat een Stichting B12 Tekort, geheel gerund door onbetaalde vrijwilligers. Op de site van de stichting is heel veel informatie te vinden over vitamine B12.

Zo is er informatie voor patiënten, je kunt er je vragen kwijt, je kunt er patiëntverhalen lezen en je kunt er terecht voor steun en lotgenotencontact. Heb je behoefte aan contact met lotgenoten? Dan zijn er speciale B12-café’s.


Er is ook veel informatie voor professionals te vinden in wetenschappelijke artikelen, een lijst met wanneer testen op vitamine B12 wenselijk is en informatie over een diagnostisch traject. Ook kun je uitslagen bekijken van een enquête uit 2015.
Verder is de stichting altijd op zoek naar donateurs en mensen die een gift willen doen. Met deze bedragen wil de stichting zorgen voor betere diagnoses en behandelingen.